Ruštejn (Ruhstein)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Osada se nacházela přibližně dva kilometry od Železné. Prvně je Ruštejn zmiňován v berní bule z roku 1654. Osídlení lokality je však ještě starší, neboť již na mapě z roku 1629 je zde zakreslen uzavřený dvorec. Jméno vsi je pravděpodobně odvozeno od vrchu Ruhstein, na jehož úpatí se ves nacházela. V roce 1654 žilo v osadě 8 rodin, o sto let později to bylo 13 poddanských rodin. Živobytí osadníkům poskytovala chudá pole a později i sklárna v nedaleké Karlově Huti. Do kostela chodili lidé z Ruštejna do nedaleké Železné, k níž byli přifařeni. V roce 1789 žilo ve vsi 46 lidí, o čtyřicet let později to bylo již 161 obyvatel ve 22 domech.

V roce 1930 se osada skládala z 34 usedlostí, v nichž žilo 174 obyvatel německé národnosti. Po druhé světové válce osada jako součást hraničního pásma zanikla.

Dodnes se v obci dochovaly zbytky domů a také rybník, který se nacházel na okraji vsi. V zalesněné krajině je možné  pozorovat i zbytky krajinných úprav, které museli místní obyvatelé udělat, aby vytvořili svá pole a pastviny.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.58147  délka E(X)° 12.61475 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft