Rabov (Rappauf)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Osada Rabov se nacházela v poslední třetině cesty mezi zaniklou vsí Václav a místem, kde se tato cesta stýká se silnicí směřující z Valdorfu do Pleše. V lokalitě osady se nacházela sklárna, která je prvně zmiňována v roce 1718. Tato sklárna se nazývala Plešská a vyrábělo se zde tabulové sklo, okenní čočky, páteříky a knoflíky. V roce 1747 tato sklárna zaniká a pravděpodobně již není obnovena, i když je tato lokalita pod názvem Alte Plesser Hütte zakreslena na vojenských mapách z let 1764-1768. V roce 1838 se osada skládala z pěti dřevěných chalup. Před druhou světovou válkou měl Rabov 16 usedlostí. Po druhé světové válce byla osada jako součást hraničního pásma zničena.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.54161  délka E(X)° 12.62142 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft