Pleš (Ploss)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Obec se nacházela přibližně šest kilometrů severozápadně od vsi Rybník. Obec na náhorní planině při česko-německé hranici vznikla pravděpodobně ve 2. polovině 16. století, nicméně nejstarší zmínka o Pleši se vztahuje až k roku 1609. I obec Pleš je, stejně jako ostatní vsi v regionu, spojena se sklářstvím. V roce 1654 žili ve vsi 4 sedláci, 11 chalupníků a 13 dalších chalup bylo pustých. V roce 1757 v obci žilo 31 poddanských rodin. Ve vsi byli dva skláři a je zde zmiňován i mlýn s pilou. V roce 1839 měla Pleš 54 domů, v nichž žilo 483 obyvatel, dále pak i školu s kostelem. Obyvatelé obce byli velmi chudí. Jedinou polní plodinou zde byl oves.

V roce 1930 měla Pleš 105 domů, 707 obyvatel německé národnosti, 8 české a 11 cizinců. V obci byl hostinec Gasthof Flor, dvě hájovny, dva mlýny, škola, celní úřad a dva kostely. Po druhé světové válce a odsunu Němců byla obec znovu dosídlena. Toto období je spjaté s pašerákem a převaděčem Josefem Zíkou, který byl hajným v Pleši. Po spuštění železné opony v padesátých letech byla ves zlikvidována a sídlila zde jednotka pohraniční stráže.

Po roce 1989 zde byl otevřen pěší hraniční přechod. Ze samotné obce se dochovalo velmi málo. V jediném dochovaném domu je v současné době penzion, dále pak byl pietně upraven plešský hřbitov a základové zdivo hřbitovního kostela.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.54539  délka E(X)° 12.60212 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft