Pila (Seeg)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo 

Popis

Osada ležela tři kilometry západně od Nemanic při silnici z Mýtnice do Lučiny. První zmínky o Pile pocházejí z roku 1613. Důvodem vzniku osady byl potok, který lokalitou protékal a který mohl být využit k provozu mlýnů, pily a sklárny. V roce 1749 v osadě pracovaly tři mlýny a pila. Dále zde působil truhlář a řezač skla. V roce 1839 se osada skládala z 26 domů a 232 obyvatel.

V roce 1930 zde stálo 33 domů, v nichž žilo 228 obyvatel německé národnosti a dva cizinci. Po druhé světové válce a odsunu obyvatel  byla osada svévolně zbořena stavebníky z Ledců, kteří zde rabovali stavební materiál.

Do současnosti se z osady dochovaly zbytky domů, hráze místních rybníků a zrekonstruovaný křížek z roku 1912.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.44514  délka E(X)° 12.68925 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft