Nuzarov (Nimvorgut)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: 

Důvod zániku: 

Popis

Osada ležela pod hřebenem pásma Haltravy podél silnice z Valtířova. Vznik osady se datuje k roku 1705, kdy podle tereziánského katastru žili ve vsi 4 hospodáři. Název osady v českém i německém jazyce odkazuje na nuzné podmínky lidí, kteří v osadě žili. Lidé z osady se živili jako dělníci pracující na hamru a vysoké peci, která fungovala v dnešní Peci pod Čerchovem. V roce 1839 žilo v Nuzarově 117 lidí v 9 domech.

V roce 1930 to bylo 159 obyvatel (z nichž pouze jeden byl české národnosti) ve 25 domech. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva byla ves částečně rozebrána na stavební materiál a v roce 1957 byl Nuzarov srovnán se zemí.

V současné době osadu připomínají dva zrekonstruované křížky a hromady kamení, které kdysi byly vysbírány z obdělávaných polí.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.46867  délka E(X)° 12.74219 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft