Mýtnice (Mauthaus)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku:  1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Obec se nacházela asi dva kilometry severně od Nemanic při cestě, která kdysi složila jako přeshraniční komunikace širšího významu. Název Mýtnice odkazuje na to, že se v  obci  nejprve nacházel mýtní či celní dům, který plnil svou funkci do roku 1764, kdy území kolem obce připadlo definitivně Čechám. Před tímto rokem tvořil hranici Nemanický potok. Ještě před vznikem vsi v této lokalitě stála sklárna, která zanikla někdy ke konci 17. století. V roce 1680 žilo v Mýtnici 20 hospodářů. V roce 1838 měla obec 225 německých obyvatel, kteří žili v 27 domech. Na počátku 20. století měla ves svou školu a fungovaly zde dva hostince.

V roce 1930 zde žilo 188 obyvatel německé národnosti, kteří obývali 34 usedlostí. Po druhé světové válce byla obec jako součást zakázaného pásma zdemolována.

Dnes Mýtnici připomíná obnovený kovový křížek a zbytky sklepů zničených usedlostí.    

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.44953  délka E(X)° 12.70719 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Mýtnice (Mauthaus)Mýtnice (Mauthaus)Mýtnice (Mauthaus)Mýtnice (Mauthaus)Mýtnice (Mauthaus)Mýtnice (Mauthaus)Mýtnice (Mauthaus)Mýtnice (Mauthaus)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft