Mostek (Schwanenbrückl)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Obec se nacházela v údolí řeky Radbuzy asi tři kilometry severně od obce Rybník. Vznik obce je dáván (jak již německý název obce napovídá) do souvislosti s Švamberskou kolonizací pohraničí Českého Lesa. Na území Mostku nejprve v sedmdesátých letech 16. století vznikly sklárny, které provozovala rodina Schürerů. O osmdesát let později tvořil Mostek panský dvorec a žily zde dvě poddanské rodiny. Sklárny v této době již v provozu patrně nebyly. V roce 1787 měla obec 30 domů a o padesát let později zde žilo 195 obyvatel, kteří bydleli ve 25 usedlostech. V Mostku byla škola, vinopalna, výrobna potaše, panská myslivna, vrchnostenský dvůr se starým zámečkem, dva mlýny, pila a rybník.

V roce 1930 žilo ve vsi 255 obyvatel německé národnosti a 5 Židů. Tito obyvatelé obývali 30 místních usedlostí. Po druhé světové válce se obec stala součástí hraničního pásma a byla zničena.

Dodnes se zachoval most přes Radbuzu, podle kterého obec dostala své jméno, a dřevěný domek, který si zde vystavěl kdysi místní cestář. V lokalitě lze také nalézt pozůstatky někdejšího rybníka. U silnice pak stojí křížek.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.54175  délka E(X)° 12.67142 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Mostek (Schwanenbrückl)Mostek (Schwanenbrückl)Mostek (Schwanenbrückl)Mostek (Schwanenbrückl)Mostek (Schwanenbrückl)Mostek (Schwanenbrückl)Mostek (Schwanenbrückl)Mostek (Schwanenbrückl)Mostek (Schwanenbrückl)Mostek (Schwanenbrückl)Mostek (Schwanenbrückl)Mostek (Schwanenbrückl)Mostek (Schwanenbrückl)Mostek (Schwanenbrückl)Mostek (Schwanenbrückl)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft