Mlynářka (Schnaggenmühl)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Osada Mlynářka ležela při silnici mezi obcí Závist a Rybník (cca kilometr od Závisti). Na území osady stál nejprve mlýn, který vznikl ve dvacátých letech 17. století. Tento mlýn patřil k obci Závist. Samotná ves vznikla až ve druhé polovině 18. století. V roce 1789 zde stál mlýn a 6 domů. V roce 1839 v osadě žilo 45 lidí, kteří obývali mlýn a šest usedlostí. V roce 1846 v osadě nechal mlynář Jan Strentzl vystavět malou kapličku.

V roce 1930 se osada skládala ze sedmi domů, v nichž žilo 42 obyvatel německé národnosti. Po roce 1945 byla osada vysídlena a jako součást hraničního pásma byla zničena.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.49872  délka E(X)° 12.68628 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft