Mladé Korytany (Korytany) (Jungrindl)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Jedná se o zcela zaniklou osadu, která stávala na severozápadním úbočí Lysé Hory, v nejvyšším místě silničky spojující Pivoň a Závist. Lokalita byla osídlena koncem 18. století.

Před 2. svět. válkou zde bylo 12 usedlostí, které byly po roce 1948 zbořeny. Zástavba zanikla bez viditelných stop a až na malou loučku u silnice. Dnes místo osady zalesněno. 

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.49247  délka E(X)° 12.70861 (GPS) 

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft