Malý Myslív (Klein Schneiderhof)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1945 - 1950

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Malý Myslív tvořily tři sedlostí a jednalo se tak o samotu ležící asi 1 km od obce Myslív. Je stále ještě možné vidět pozůstatky studny a základů zdiva. V oblasti Malého Myslíva stála stará sklárna, jejíž stanoviště se prozatím nepodařilo objevit. Při bývalé cestě z Myslíva na Malý Myslív stojí v údolí Myslívského potoka poškozený podstavec starého kříže.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.34536  délka E(X)° 12.93608 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft